هموطن عزیز، درصورت تمایل به اخذ نمایندگی از شرکت فرآورده های لبنی بینالود نیشابور لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید.

لازم به ذکر است تکمیل فرم مذکور به نشانه اخذ نمایندگی بصورت قطعی نبوده و نتیجه پس از بررسی ،اعلام می گردد.