کارخانه: نیشابور، کیلومتر ۲۱ جاده مشهد، حدفاصل جایگاه های بنزین و گاز

تلفن: ۰۵۱۴۳۲۲۳۳۴۴۴      

تلفکس: ۰۵۱۴۳۲۲۳۲۸۵

دفتر مرکزی: نیشابور، خیابان امیرکبیر، بین امیرکبیر ۲ و ۴

تلفن: -۳-۰۵۱۴۳۳۵۹۰۰۱      

فکس: ۰۵۱۴۳۳۵۹۰۰۵

دفتر مشهد: انتهای بلوار مصلی، فاز ۱ و ۲مجتمع عظیم مواد غذایی مصلی، غرفه ۸۲

تلفن: -۱۲-۰۵۱۳۳۶۹۷۰۱   –  ۰۵۱۳۳۶۹۶۶۶۶