خامه پاستوریزه

خامه صبحانه
۹۰ گرمی

خامه قنادی
۵ کیلوگرمی