ماست

ماست از محصولات لبنی مفید جهت قرارگرفتن در تغذیه سالم است.ماست کم چرب مناسب جهت استفاده در رژیم های غذایی کم کالری یا افراد حساس به لاکتوز شیر و ماست پر چرب مناسب جهت استفاده افراد در رژیم های غذایی پرکالری مانند کودکان دارای سوءتغذیه و افراد لاغر می باشد.

ماست تازه کم چرب

شیر پاستوریزه ۱٫۳۵ درصد چربی

شیرخشک بدون چربی

مایه ماست استارتر ترموفیل(لاکتوباسیلیوس بولگاریکوس – استرپتوکوکس ترموفیلوس)

یک فنجان ماست کم چرب ۲۲۵ گرم

انرژی: ۴۲۴ کیلوکالری

قند: ۱۲٫۵۱ گرم

چربی: ۲٫۷ گرم

نمک: ۰ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم

نگهداری در یخچال تا زمان مصرف

ماست تازه پرچرب

شیر پاستوریزه با چربی ۴ درصد

مایه ماست

استارتر ترموفیل(استرپتوکوکوس ترموفیلوس)

شیرخشک بدون چربی

یک فنجان ماست پرچرب ۲۲۵ گرم

انرژی: ۱۶۲ کیلوکالری

قند: ۱۳٫۵ گرم

چربی: ۸٫۵۵ گرم

نمک: ۰ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم

نگهداری در یخچال تا زمان مصرف

ماست بلغاری

شیر پاستوریزه ۲ درصد چربی

نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی

استارتر مزوفیل(لاکتوکوکوس لاکتیس کرموریس)

ترموفیل(لاکتوباسیلوس استرپتوکوکوس)

کلرید سدیم

آنزیم رنین(مایه پنیر)

یک برش پنیر نسبتاً چرب رسیده در آب نمک ۳۰ گرم

انرژی: ۸۸ کیلوکالری

قند: ۱٫۳۶ گرم

چربی: ۶٫۳ گرم

نمک: ۰٫۱۷ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم

نگهداری در یخچال در دمای ۴ تا ۷ درجه سانتیگراد

ماست خامه ای

شیر پاستوریزه ۳٫۵ درصد چربی

خامه ۷۰ درصد چربی

استارتر ترموفیل(لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، استرپتوکوکوس ترموفیلوس)

شیرخشک بدون چربی

یک فنجان ماست خامه ای ۲۲۵ گرم

انرژی: ۲۴۱ کیلوکالری

قند:۱۲٫۶ گرم

چربی: ۱۸ گرم

نمک: ۰ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم

نگهداری در یخچال تا زمان مصرف

ماست سوین

شیرپاستوریزه با درصد چربی ۳٫۲

خامه پاستوریزه ۷۰ درصد چربی

پروتئین تغلیظ شده شیر

استارتر ترموفیل

یک سهم ماست همزده پرچرب ۳۰ گرم

انرژی: ۲۷ کیلوکالری

قند: ۱٫۸۵ گرم

چربی: ۱٫۵ گرم

نمک: ۰ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم

نگهداری در یخچال تا زمان مصرف

ماست چکیده کم چرب

شیر پاستوریزه با ۱٫۵ درصد چربی

پروتئین تغلیظ شده

استارتر ترموفیل

دوقاشق غذاخوری ماست چکیده کم چرب ۳۰ گرم

انرژی: ۱۹٫۹۰ کیلوکالری

قند: ۱٫۹۸ گرم

چربی: ۰٫۳ گرم

نمک: ۰ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم

نگهداری در یخجال  تا زمان مصرف

ماست چکیده پرچرب

شیر پاستوریزه ۳٫۲ درصد چربی

پروتئین تغلیظ شده شیر ۷۰ درصد

خامه پاستوریزه ۷۵ درصد چربی

استارتر ترموفیل(لاکتوباسیلوسبولگاریکوس، استرپتوکوکوس ترموفیلوس)

نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی

دوقاشق غذاخوری ماست چکیده پرچرب(۳۰ گرم)

انرژی: ۳۳ کیلوکالری

قند: ۲٫۶۸ گرم

چربی: ۱٫۲ گرم

نمک: ۰٫۱ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم

نگهداری در یخچال تا زمان مصرف

ماست چکیده خامه ای

شیر پاستوریزه ۲٫۵ درصد چربی

پروتئین تغلیظ شده شیر ۷۰ درصد

استارتر ترموفیل(لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، استرپتوکوکوس ترموفیلوس)

نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی

دوقاشق غذاخوری ماست چکیده خامه ای(۳۰ گرم)

انرژی: ۳۴ کیلوکالری

قند: ۱٫۹۴ گرم

چربی: ۲٫۴ گرم

نمک: ۰٫۰۴ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم

نگهداری در یخچال تا زمان مصرف

ماست چکیده موسیردار کم چرب

شیر پاستوریزه ۲ درصد چربی

پروتئین تغلیظ شده شیر ۷۰ درصد

استارتر ترموفیل(لاکتوباسیلوس بولگاریکوس – استرپتوکوکوس ترموفیلوس)

پودر موسیر

نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی

دوقاشق غذاخوری ماست چکیده کم چرب موسیردار(۳۰ گرم)

انرژی: ۲۵ کیلوکالری

قند: ۰٫۲۲ گرم

چربی: ۰٫۶ گرم

نمک: ۰٫۳۳ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم

نگهداری در یخچال تا زمان مصرف

ماست چکیده موسیردار پرچرب

شیر پاستوریزه ۳٫۲ درصد چربی

پروتئین تغلیظ شده شیر ۷۰ درصد

استارتر ترموفیل(لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، استرپتوکوکوس ترموفیلوس)

خامه پاستوریزه ۷۰ درصد چربی

پودر موسیر

نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی

دوقاشق غذاخوری ماست چکیده پرچرب موسیردار(۳۰ گرم)

انرژی: ۳۳ کیلوکالری

قند: ۱٫۷۳ گرم

چربی: ۱٫۲ گرم

نمک: ۰٫۰۷ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم

نگهداری در یخچال تا زمان مصرف

ماست چکیده موسیردار خامه ای

شیر پاستوریزه ۳ درصد چربی

خامه پاستوریزه ۷۰ درصد چربی

پروتئین تغلیظ شده شیر ۷۰ درصد

استارتر ترموفیل(لاکتوباسیلوسبولگاریکوس، استرپتوکوکوس ترموفیسول)

پودر موسیر

نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی

دوقاشق غذاخوری ماست چکیده خامه ای موسیردار(۳۰ گرم)

انرژی: ۴۰ کیلوکالری

قند: ۱٫۹۳ گرم

چربی: ۲٫۴ گرم

نمک: ۰٫۰۴ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم

نگهداری در یخچال تا زمان مصرف