مشتری گرامی:

فرآورده های لبنی بینالود نیشابور در راستای افزایش سطح رضایت مشتریان، نیازمند درک صحیح از خواسته ها و تمایلات شما مشتری محترم و همچنین آگاهی از نحوه عملکرد خود

می باشد. لذا خواهشمند است به منظور یاری این شرکت در نیل به این مهم، نظرات ارزنده خود را طی پاسخگویی به سوالات این فرم به ما اعلام فرمایید.